پیشگیری از دیسک گردن

در اثر فشارهاي مکانيکي و حرکات ايجاد شده به تدريج ديسکهاي گردن دچار تغييراتي شده که از حالت نرمال خود خارج و در نهايت سبب بيرون زدگي ديسک ميشود.

يک دسته از علائم ناشي از فشار بر روي ریشه های عصبی و دسته دوم فشار بر روي نخاع است. علائم فشار بر روي ريشههاي عصبي گردن، قابليت انتشار داشته و از گردن و شانه به سمت اندامهاي فوقاني منتشر ميشود.

بيمار غير از درد، احساس بيحسي و يا خواب رفتگی در دستهاي خود دارد. برخي بيماران دچار احساس کاهش قدرت دستها ميشوند. از سوي ديگر، برخي بيماران در اولين بار متوجه اختلال در حرکات ظريف دستها هنگام نوشتن ميشوند. اين آسيبي که با فشار روي نخاع بروز ميکند، جدي بوده و اين بيماران با کاهش قدرت اندام فوقاني به پزشک مراجعه ميکنند. همچنين ممکن است به تدريج اختلال در راه رفتن و حرکات پاها ايجاد شود.

می توان کاربران کامپيوتر، حسابداران، خياطان و آرايشگران و افرادي که امور دفتري دارند را از افراد مستعد به ديسکهاي گردن دانست و از آنجا که ديسکهاي گردن در اين افراد شايعتر است، لذا بايد ورزشهاي گردن به ويژه ورزشهاي ايزومتريک را به طور مرتب و روزانه انجام دهند تا عضلات گردن و شانه آنها تقويت شده و از برند ديسک گردن جلوگيري شود.

افراد شاغل که معمولا در اکثر مواقع، سرشان در يک وضعيت قرار دارد، توصيه می شود اين افراد در مراحل اوليه قبل از ايجاد علائم و درد درناحیه گردن و سوزش ناحيه بين دو کتف بايد ورزش کنند.