علت درد شانه به علت گیرافتادگی (IMPINGEMENT SYNDROME) چیست ؟

درد شانه علت‌های گوناگونی می‌تواند داشته باشد . گیرافتادگی (IMPINGEMENT SYNDROME) شایع‌ترین علت درد شانه است . به هر علت فضای بین سر استخوان بازو و زائدةآکرومیون کاهش پیدا کند این عارضه می‌تواند به وجود بیاید . حرکت اندام فوقانی به سمت بالا باعث چرخش استخوان بازو به نحوی می‌شود که برجستگی آن (با نام توبروزیته ی بزرگ )در زیر زائدة آکرومیون قرار می‌گیرد و در نتیجه فضای توضیح داده شده کاهش پیدا می‌کند . کاهش این فضا باعث گیر افتادن عضلات چرخاننده بازو (ROTATOR CUFF) و درد ناشی از آن می‌شود .

ساختار استخوان بندی در برخی به شکلی است که این فضا از ابتدا کاهش یافته بوده و فرد مستعد ابتلا به این عارضه می‌باشد . به عنوان نمونه در برخی زائدة آکرومیون به سمت این فضا برجسته می‌باشد . این وضعیت در رادیوگرافی ساده قابل رویت بوده و این افراد مستعد به این عارضه می‌باشند . بر دوش انداختن اجسام سنگین مانند کیف‌های سنگین یا ابزارهایی مانند بیل و کلنگ ، انتهای خارجی استخوان ترقوه و زائده ی آکرومیون را به سمت پایین فشرده و این فضا را کاهش می‌دهد . یکی از وظایف مهم عضلات چرخاننده بازو (ROTATOR CUFF) نگه‌داشتن سر استخوان بازو در کاسه خود در استخوان کتف می‌باشد . در مواردی که به علتی این عضلات دچار پارگی شده باشند و این پارگی قابل توجه باشد ، سر استخوان بازو به سمت بالا جابجا شده و فضای فوق‌الذکر را تنگ می‌کند .

کاهش فضای زیر آکرومیون باعث می‌شود عضلات چرخاننده بازو (ROTATOR CUFF) تحت فشار قرار گرفته و دردناک شوند . این درد به خصوص در زمانی که اندام بالا می‌رود و فضا کاهش پیدا می‌کند تشدید می‌شود . در صورت عدم درمان و با اضافه شدن التهاب در فضای فوق ، درد دائمی شده و در هنگام استراحت نیز فرد را رها نمی‌کند . در طول زمان به تدریج عضلات چرخاننده بازو (ROTATOR CUFF) تضعیف‌شده و در نهایت ممکن است دچار پارگی بشوند.