روشهای پیشگیری از تاندونیت

پیشگیری از تاندونیت:

●  ورزش وکار را آسان بگیرد:

● در صورت ایجاد درد در  مفاصل وتاندون ها به بدن استراحت بدهد واز انجام حرکات تکراری که فشار زیادی به تاندون وارد می کند پرهیز شود.
● ورزش ها بطور یکنواخت انجام نشود:
اگر فعالیت و ورزش باعث درد مداوم می شود آنرا رها کرده وبرای مدتی به ورزشهای دیگر بپردازد یا ورزشها را مخلوط انجام دهد.مثلا اگر ورزشکار دونده است علاوه بر دو،می تواند دوچرخه سواری وشنا را  با ورزش اصلی بصورت مخلوط  در هر جلسه انجام دهد.
● بهبود تکنیک ورزشی وکاری  نیز مهم است.
پیش از شروع فعالیت ورزشی ،حرکات وتمرین های کششی انجام دهد تا ومفاصل آمادگی لازم را (با افزایش دامنه حرکتی) کسب کنند. پس از پایان ورزش هم ورزش کششی(stretch) انجام شود.
● در محل کار از ارگونومی مناسب استفاده شود:
فضای محل کار وصندلی باید ارگونومی مناسب داشته باشد یعنی برای جلوگیری از آسیب به بدن حین انجام کار مشخصات مناسبی داشته باشد.صندلی ،میز کار وکیبورد رایانه باید با وضعیت اندام فرد از لحاظ بلندی تناسب داشته باشند. رعایت ارگونومی از استرس فزاینده  به مفاصل پیشگیری می کند.
● عضلات برای فعالیت آمادگی کسب کنند:
تقویت قدرت عضلات برای پیشگیری از وارد آمدن آسیب  استرس کمک کننده است.