بیوگرافی دکتر هاجر کریمیان

دکتر هاجر کریمیان (متخصص طب فیزیکی و توانبخشی) متولد ۱۳۶۱ و ساکن شهر اصفهان می باشد.

دوره تحصیلات متوسطه را در دبیرستان فرزانگان امین (تیزهوشان) طی نموده اند.

در خرداد ماه سال ۱۳۷۹ کنکور سراسری رشته پزشکی پذیرفته شدند

و تحصیلات خود را با اخذ دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با معدل الف به اتمام رسانده است

سپس تحصیلات خود را در رشته طب فیزیکی و توانبخشی طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه دادند.

ایشان موفق به اخذ لوح چهره های درخشان از دانشگاه فوق در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ گردیدند.